Проекти История Партньори Доброволчество Фотогалерия
   ПАРТНЬОРИ
  Big Brothers Big Sisters International
е светонен алинс, обединяващ националните асоциации на Голям брат Голяма сестра, създаден, за да подобри живота на децата и младежите по света. BBBS International популяризира и подкрепя развитието на Програмата за приятелство Голям брат Голяма сестра по света, оперираща самостоятелно в много страни, и спомага за изграждането на капацитет в предоставянето на качествени услуги и придобиване на устойчивост на асоциациите, които са част от международната мрежа.
  Foroige
ФОРОИГ е най-голямата неправителствена младежка организация в Ирландия.
Целта на “Фороиг” е да даде възможност на младите хора да участват съвестно и активно в собственoто си развитие и в развитието на общността. Основаната през 1952 година фондация “Фороиг” първоначално носи името “Макра на Туаите”. Името е променено на “Фороиг” през 1981г. То идва от “форбар на хойг”, което означава развитие на младежта. Дейността на “Фороиг” е насочена предимно към младите хора в юношеските им години- възрастта между детството и зрелостта. Членовете на клуба “Фороиг” са момичета и момчета на възраст межу 12 и 18 години. Ръководените от “Фороиг” младежки дейности и проекти за развитие на местно равнище обикновено включват млади хора между 10 и 20 години.
От 2002 г. ФОРОИГ е домакинстваща организация на Голям Брат, Голяма Сестра Ирландия   
 
  National University of Ireland, Galway
Националният университет в Гоуей е едно от най-големите и известни академични средища в Ирландия, създаден през 1845г. Със своите повече от 15 000 студента, той има утвърдена репутация на образователна институция, предоставяща качествено обучение в своито 7 факултета: Изкуство, Наука, Търговия, Инженерство, Келтскти науки, Медицина и здравеопазване и Право.
 
  Адрес
 
Адрес е най-голямата компания за недвижими имоти в България, която работи успешно от 13 години. В бранш със силна конкуренция, тя се е утвърдила като най-солидния и професионален посредник за сделки с всички видове имоти. В 38 населени места в България има 60 кантори на Адрес, които работят в удобно за клиентите време. Компанията дава възможност на продавачите да предложат имота си в най-широко изградената мрежа от кантори, а на купувачите – удобството да имат достъп до най-голям избор от оферти.
   
  Longman
Longman е водещо издателство в света във всички сектори на образованието. Изданията включват материали за основното и средно училище, висшето образование, професионално обучение, ELT и образователни технологии; както във Великобритания и САЩ, така и в целия свят. Longman публикува над 40 000 образователни, справочни книги и програми. В момента над 10 000 души от над 40 страни по света работят в издателството.
Вече 279 години името на Longman е световен символ за високо качество и новаторство в областта на обучението по английски език.
 
  Национална кабелна телевизия ЕВРОКОМ - БЪЛГАРИЯ
 
  Фейс ту Фейс България
 
Фейс ту Фейс България е неправителствена организация, посветила работата си на борба с насилствената проституция, както и на разработването на проекти и програми, целящи нейното предотвратяване в България и извън границите на страната. Фейс ту Фейс България залага предимно на превенцията, като развива активна дейност сред потенциалните жертви на детска и насилствена проституция. В рисковите групи се включват всички момичета, които поради незнание, наивност, психически атаки или изпаднали в безизходица, попадат в ръцете на сводници, биват въвлечени в трафика на хора и биват принудени да проституират против волята си.
 
  ДЗИ
ДЗИ е най-големият финансов алианс в България с изцяло български капитал в размер на 200 млн. лева.
ДЗИ е създаден със закон през 1946 г. на основата на сливането на съществувалите тогава 30 застрахователни дружества. ДЗИ е единствен застраховател в България в продължение на петнадесет години, когато през 1961г. е създадено външното застрахователно дружество Булстрад. До появата на частни застрахователни компании (1989 г.) Институтът притежава монопол във вътрешното застраховане. След промените Компанията адекватно реагира на новите конкурентни условия и запази лидерското си място благодарение на високия професионализъм на своите служители и качеството на продуктите, които предлага.
 
  Kастело

Верига ресторанти с италианска кухня, създадена през 2000 г.
 
  Total Sport

   
Powered by: CSD Ltd.