Проекти История Доброволчество Партньори Фотогалерия

Brothers Big Sisters International Европейската комисия Министерство на младежта и спорта Национална информ. система за младежта Център за развитие на чов. ресурси Пловдив 2019
  ЗА НАС
 
ВИЗИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА
Децата осъзнават и развиват своя потенциал, създавайки по-добро бъдеще за тях самите, за хората около тях и за своята страна.
 
МИСИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА
Да помага на децата в България да развиват своя потенциал чрез професионално подкрепяни приятелски отношения, които имат измерими ефекти.
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА
Да предоставя възможност на младите хора да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото.
Да работи за развитието и институционализирането на Програма “Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България.
Да обогатява познанията на младите хора по отношение на възможностите за полагане на доброволен труд и активно гражданско участие.
 

Асоциация „ГОЛЯМ БРАТ ГОЛЯМА СЕСТРА – БЪЛГАРИЯ” е единствеият филиал на BIG BROTHERS BIG SISTERS INETRNATIONAL на територията на Република Балгария. Асоциацията е оторизирана да използва името, тренда и логото на BIG BROTHERS BIG SISTERS INETRNATIONAL с договор за съдружие N1722-3/15.09.2006 за период от 10 години.

 
®COPYRIGHT
BIG BROTHERS BIG SISTERS е патентована марка в Патентно ведомство на Република България с регистров N00063836/2008, а логото - с регистров N00063837/2008. BIG BROTHERS BIG SISTERS INTERNATIONAL притежава запазени права върху това име и отличителните му знаци.Кити Боуси
изпълнителен директор на BBBSI


BIG BROTHERS BIG SISTERS INETRNATIONAL се разграничава от всички други физически или юридически лица, действащи на територията на страната със сходство в името или отличителните графични знаци и запазва правото си да отстоява собствеността си законосъобразно.
 
  ЛЮБОПИТНО

Каналът на Big Brothers Big Sisters of Bulgaria в YouTube

В канала на Big Brothers Big Sisters of Bulgaria в YouTube можете да намерите клипове от различни дейности и проекти на Асоциацията, финансирани по национални и европейски програми. Някои от тях са заснети от самите участници, които споделят преживяванията и впечатленията си от активностите

 
  АКТУАЛНО
 
Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” заедно с полската организация „Tratwa” (гр. Вроцлав) са парнтньори в проект ”People to People” финансиран по Ключова Дейност 2 на Програма Еразъм +, с бенефициент чешката организация „RADKA” (гр. Кадан). Проектът има за цел да даде поле на партньорите за обмяна на опит в сферата на доброволчеството, изхождайки от факта, че трите организации са обвързани с него, но то бива осъществявано по различни начини.
Прочети цялата статия
СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ
Асоциация „Голям брат Голяма сетра – България” набира целогодишно доброволци. Единственото условие е да сте навършили 16 години и да имате мотвация и мъничко свободно време, за да се включите в наши проекти. Може да се включите в двата ни големи доброволчески проекта, които са с дългосрочни дейности. За да получите повече информация и разяснения – потърсете ни на на телефоните на Асоциацията или ни пишете на елетронната поща.
 
 
 нагоре 
  ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
ул. “Драган Цанков” 34, ет.1,
тел.: +359 32 241658,
        +359 879 47 66 94
e-mail: office@bbbsbg.org
 


  Лена Карналова
Изпълнителен Директор
  Аутсорсинг:
 • Информационни технологии CSD Ltd.
 
Powered by: CSD Ltd.