Проекти История Доброволчество Партньори Фотогалерия
   ИСТОРИЯ
В обществото съществуват много деца с проблеми от социален, емоционален и общочовешки характер. Те са поставени “на ръба” и единственото, за което копнеят, е частица надежда и разбиране; за някого, с когото могат да поговорят и да изкажат вълненията си относно безцветното си ежедневие...

Програма „Голям Брат Голяма Сестра” е реализиран за първи път в САЩ през 1904г. и е най-старата програма с възпитателна цел в света. В момента има 38 страни по света, които развиват тази програма, а 19 от тях са официлни членове на „Голям Брат Голяма Сестра Интернешънъл” Всички те имат еднаква цел –да набиране, обучават и супервизират доборволци, които се „свързват” в двойки с деца в риск или такива, които имат ограничения в семейната среда и не могат да развият цялостно потенциала си.

Програма Голям брат Голяма сестра предоставя възможност на доброволци да участват в изграждането на доверителни и надеждни взаимовръзки с деца, с цел предоставяне на адекватен модел на поведение и подкрепа. Работи се с деца между 7 и 12 годишна възраст, които се чувстват изолирани от техните семейства или имат дефицити в общуването и такива със специфични обучителни проблеми.

Програмата работи в България от 1999г. До момента целеви групи на Програмата са били деца в неравностойно положение, деца с увреждания, деца от малцинствата и деца на улицата.

От края на 2005г. „Голям Брат Голяма Сестра Интернешънъл” наложи нови стандарти на страните, които са членове на международната мрежа. Програмата има две основни направления – в училищата и в общността. И в двете разновидности децата, участващи в нея, срещат затруднения в общуването и имат нужда от подкрепа. Критериити, по които се подбират тези деца са строго регламентирани.

Като официален представител на „Голям Брат Голяма Сестра Интернешънъл” Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра - България” отговаря на международните стандарти за предоставяне на този тип услуга и е оторизирана да използва името, марката и ноу хау –то на Програмата.
 
 
     
 
 
 
 
Powered by: CSD Ltd.