Проекти История Доброволчество Партньори Фотогалерия
   ПОСЛАНИЯ
Към доброволците!
 
Кой може да бъде Голям брат или Голяма сестра?
ТИ МОЖЕШ !
 
Да бъдеш Голям брат или Голяма сестра е да си приятел на някого и да се грижиш да него. Това е да бъдеш съпричастен, да разговаряш и да споделяш и всичко това е придружено с много усмивки и радост. Това е да направиш едно дете по-щастливо. Ти също ще се почувстваш страхотно след това.

След процеса на набиране и подбор на доброволците, ние ще те обучим и ще те запознаем с дете, което има сходни интереси с твоите. Като Голям брат или Голяма сестра ти ще рисуваш, ще моделираш, ще играеш компютърни игри, ще спортуваш... и ще правиш много други неща. Да бъдеш доброволец в „Голям брат или Голяма сестра” е да споделяш част от своето време с едно дете – няколко часа в месеца постигат наистина чудеса.
Ела и ще разбереш!
 
 
 
Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” набира целогодишно доброволци. Единственото условие е да сте навършили 16 години и да имате мотивация и мъничко свободно време, за да се включите в наши проекти. Може да станете МЕНТОР на дете от социална институция или на дете от общността. За всички менторски програми Асоциацията предоставя безплатно обучение и супервизия на доброволците.

За повече информация и разяснения: office@bbbsbg.org
Към фирмите и корпорациите!
 
Станете часте от нещо ГОЛЯМО!
 
Уважаеми корпоративни партньори,

Много компании и корпорации по света осъзнават важността на това да бъдат социално отговорни фирми като неразделна част от основния им бизнес. Подобряване качеството на живот на другите е това, което прави една компания социално отговорна и свързана с обществото. Социалната отговорност се отнася за приноса, който една компания прави за обществото чрез основната си дейност, социална инвестиция, филантропски програми и въвлеченост в обществената дейност.

Начинът, по който дадена компания осъществява своите икономически и социални връзки, връзките в средата, в която се намира, както и начинът, по който ангажира партньорите си (акционери, работници, клиенти, бизнес партньори, управляващи и общество) имат въздействие върху успеха на компанията в дългосрочен план. Да бъде доходна една инициатива е важна главната цел. В същото време обаче, за да се успее в дългосрочен план, бизнесът трябва да има реално чувство на социална отговорност.

Ние в “Голям брат, Голяма сестра - България” вярваме, че корпорациите могат да придадат форма на местните общности, да изграждат мостове и да внесат диалог между тях. Всяка бързо развиваща се или добре установена на пазара компания притежава потенциала да трансформира българското общество към по-добро и да покаже на Европа, че българският бизнес се грижи и дава подкрепата си на обществото.

Основополагащите европейски тенденции в сферата на трудовата и социална политика са насочени към задължително и задълбочено поощрение на социално отговорен бизнес. Корпоративното доброволчество е един от начините компаниите да покажат своята социална ангажираност и гражданската позиция на всеки един от своите служители.
 
КАКВО ПОЛУЧАВАТ КОРПОРАЦИИТЕ?
   •  По-добър обществен имидж
   •  По-голяма ангажираност на работниците и служителите
   •  Подобрени умения за общуване и лоялност с клиентите
   •  Популяризация на компанията
   •  Повишени възможности да се привличат инвеститори
   •  Подобрено качество на работата на служителите
   •  По-малко отсъствия сред работниците и служителите
 
СТАНЕТЕ КОРПОРАТИВЕН ПАРТНЬОР!
Насърчавайте Вашите служители да участват в Програма “Голям брат, Голяма сестра” в училищата. Промоцирайте програмата във Вашия офис. Говорете за ПОЗИТИВНИЯ ИМИДЖ, който ще получи Вашата компания като корпоративен партньор!
     
Към родителите!
 
Скъпи родители,

Програмата “Голям брат, Голяма сестра ” свързва Малки и Големи.
Големите са доброволци, преминали обучение. Малките са деца със специфични потребности и такива, които имат затруднение в общуването.
Целта е Големите да подкрепят Малките в усвояването на умения за общуване и справяне в различни социални ситуации – Училище, Улицата и други обществени места; в създаване на приятелство и повишаване на увереността в собствените сили. Целите се реализират на Срещите на Малки и Големи, на които те заедно избират приятни, подходящи и полезни занимания.

Процесът постоянно се наблюдава и насочва от консултанта на Двойката и екипа на Асоциация «Голям брат, Голяма сестра – България». Всички участници участват в контрола чрез спазване на Правилата и обратна връзка, която се дава периодично на срещите-разговори по телефона и чрез анкети.

Идеята, наречена Голям брат, Голяма сестра има вече 100 годишна традиция в САЩ. Програма „Голям брат, Голяма сестра” се развива в България от 1999 г. и е придобила опит за прилагането й в нашите условия. Асоциация «Голям брат, Голяма сестра – България» е официален член на «Голям брат, Голяма сестра Интернешънъл» и отговаря на международните стандарти за предоставяне на доброволчески услуги в училищата.
Вашето съдействие е важно, за да поемем заедно предизвикателството и да създадем възможности на Малките и Големите да бъдат приятели.
 
 
 нагоре 
Powered by: CSD Ltd.